I přes nelehkou situaci jede naše grafické studio bez omezení a je vám plně k dispozici.

Další krásná zakázka pro společnost BorsodChem Ostrava je dokončena a předána – Výroční zpráva, Zpráva o společnosti, Zpráva o vlivu na životní prostředí. Součástí zakázky byly grafické návrhy, DTP sazba a tisk.