fbpx

Putování po stopách osobností

31. 3. 2009

Pro klienta Moravskoslezský kraj jsme kompletně zhotovili publikaci Po stopách osobností Moravskoslezského kraje, která je zaměřena na propagaci nejvýznamnějších osobností Moravskoslezského kraje – L. Janáčka, S. Freuda, J. G. Mendela, J. A. Komenského a F. Palackého. Realizace publikace představovala celkovou tvorbu textových podkladů a jejich překlad do 4 cizojazyčných mutací, dále zhotovení fotografií, mapek, popisků, grafický návrh, tisk a distribuci na krajská informační centra.

Zvítězili jsme ve výběrovém řízení

26. 3. 2009

Máme před sebou velkou výzvu! Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na realizaci velké image obrazové publikace pro zadavatele Statutární město Opava. Půjde o kompletní realizaci knihy města zatím s pracovním názvem „Opava v proměnách“, která bude zachycovat období posledních 20 let.

Setkání zaměstnanců dceřiných společnosti ČEZ,a.s.

25. 3. 2009

Setkání zaměstnanců dceřiných společnosti ČEZ,a.s. se dnes koná na dvou místech v Ostravě. Naše agentura zajišťuje kompletní organizaci těchto interních firemních setkání v hotelu Atom pro společnost ČEZ Měření s.r.o a v Domě energetiky pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. Fotografie z akcí Vám ukážeme co nejdříve.

Realizace propagační publikace 1 + 1000 zážitků

12. 3. 2009

Pro klienta Moravskoslezský kraj jsme kompletně vyhotovili imageovou publikaci 1 + 1000 zážitků, a to ve třech verzích s různým obsahem pro země západní a střední Evropy, východní Evropy a Rusko. Jedná se o propagační brožuru, která má komplexně představit Moravskoslezský kraj z hlediska cestovního ruchu a bude distribuována na zahraniční zastoupení CzechTourism.

Prezentační panel pro VŠB-TUO – Technologický pavilon CPIT

9. 3. 2009

Pro akademického klienta jsme realizovali grafické zpracování a výrobu panelu do soutěže o titul „Dům roku 2008“ vyhlášenou radou města Ostravy

Reprezentační ples Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

6. 3. 2009

V prostorách Nové auly Vysoké školy báňské se na konci měsíce února konal Reprezentační ples Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Agentura API zde zajistila přípravné grafické práce, produkční a organizační zajištění akce.

Výroční zprávy za rok 2008 pro společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o.

5. 3. 2009

Agentura API zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci Výroční zprávy za rok 2008 pro společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. Výroční zpráva bude realizována v české a anglické mutaci. V těchto dnech začínáme pracovat na sazbě Výroční zprávy. Výsledek naší práce Vám pak samozřejmě ukážeme.

ENERGIEMAG pro Dalkii ČR

4. 3. 2009

Pro Dalkii ČR jsme graficky zpracovali a vytiskli časopis Energiemag, který v jazykových mutacích vychází také v dalších zemích střední Evropy, kde Dalkia pracuje, jako jsou: Německo, Bulharsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

POLITIKA TUR – „politika trvale udržitelného rozvoje“ – Dalkie ČR

3. 3. 2009

Jak srozumitelně komunikovat se svými zaměstnanci? Na tuto otázku můžeme odpovědět příkladem Dalkie ČR, která ve spolupráci s námi vysvětluje svým zaměstnancům, co se skrývá pod názvem „politika trvale udržitelného rozvoje“.

Leták pro výrobce oken – OKNOTELL

10. 2. 2009

Výsledkem znovuobnovení úspěšné spolupráce s klientem Oknotell je prezentační dvoulist s aktuální nabídkou, popisem klienta a referencemi, který byl realizován v bleskovém termínu a je připraven k okamžité distribuci.